Актуални цени


БРАЙЛОВИ НАДПИСИ И СЕРТИФИКАТИ:
• поръчайте • платете • получете
без да излизате от офиса!
ЗАЩОТО НИЕ ЦЕНИМ ВАШЕТО ВРЕМЕ!

ЦЕНИ ЗА НАДПИСИ

За обикновени поръчки (до 3 работни дни):

10.00 лв. за изработване на надпис, който съдържа наименованието на лекарственото средство (на кирилица), лекарствената форма и съдържанието на активното вещество – само на кирилица и без символи, различни от арабски цифри и десетичен знак. (Това е най-често срещаният вариант за изписване с брайлов шрифт на надписи върху лекарствени опаковки.)

15.00 лв. за надписи, които освен кирилица и арабски цифри съдържат и латиница, римски цифри, сложни абревиатури или специални символи. (Този вариант на изписване се среща по-рядко. Цената на тези надписи е най-висока, защото от нашата практика знаем, че те обикновено изискват многократни уточнения с клиента, докато се намери оптимален вариант за изписването. Поради тяхната сложност те се изготвят от един брайлов специалист и се проверяват от втори опитен брайлист.)

Забележка: Ако едновременно поръчате надписи за едно и също лекарствено средство, които се различават само по 1 параметър (напр. различни концентрации или различни лекарствени форми), първият надпис се фактурира според по-горе посочената тарифа. Всеки следващ надпис се заплаща на цена – 5.00 лв.

ЦЕНИ ЗА СЕРТИФИКАТИ

10.00 лв. за издаване на сертификат за правилното изписване на наименованието, лекарствената форма и концентрацията върху макета за лекарствена опаковка.

ДРУГИ ЦЕНИ

По договаряне: за услуги освен изброените по-горе (дизайн на опаковки и др.)

* * *

Ако имате други въпроси, вижте страницата “ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ” в нашия сайт или се свържете се с нас за отговор!