Без летни отпуски! Брайлови надписи и сертификати: Оферта 2018-07-01

Брайлови надписи и сертификати:
- поръчайте
- платете
- получете
без да излизате от офиса!

ЗАЩОТО НИЕ ЦЕНИМ ВАШЕТО ВРЕМЕ!

Уважаеми господа,

Получихме запитвания относно работното време и цените на нашите услуги през лятото.

СРОКОВЕ

ЕТ “Интерпрес” през юли и август ще изпълнява поръчки в обичайните срокове, а именно:

- до 3 работни дни за обикновени поръчки – изготвяне на до 10 надписа и издаване на сертификати за тях;

- по-големи поръчки се изпълняват за 3-10 работни дни в зависимост от обема на поръчката;

- при възможност се стараем да съкращаваме сроковете без допълнително заплащане за бърза или експресна поръчка.

ЦЕНИ

За обикновени поръчки в сила остават обичайните цени:

10.00 лв. за изработване на надпис, който съдържа наименованието на лекарственото средство (на кирилица), лекарствената форма и съдържанието на активното вещество – само на кирилица и без символи, различни от арабски цифри и десетичен знак. (Това е най-често срещаният вариант за изписване с брайлов шрифт на надписи върху лекарствени опаковки.)

15.00 лв. за надписи, които освен кирилица и арабски цифри съдържат и латиница, римски цифри, сложни абревиатури или специални символи. (Този вариант на изписване се среща рядко. Цената на тези надписи е най-висока, защото от нашата практика знаем, че те обикновено изискват многократни уточнения с клиента, докато се намери оптимален вариант за изписването. Поради тяхната сложност те се изготвят от един брайлов специалист и се проверяват от втори опитен брайлист.)

Забележка: Ако поръчате надписи за едно и също лекарствено средство, но с различни концентрации или различни лекарствени форми, първият надпис се фактурира според по-горе посочената тарифа. Всеки следващ надпис се заплаща по най-ниската цена – 5.00 лв..

10.00 лв. за издаване на сертификат за правилното изписване на наименованието, лекарствената форма и концентрацията върху макета за лекарствена опаковка.

По договаряне: за услуги освен изброените по-горе (дизайн на опаковки и др.)

Ако имате други въпроси, вижте страницата “ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ” в нашия сайт или се свържете се с нас за отговор!

С уважение: Мариана Евлогиева
ЕТ “ИНТЕРПРЕС”
email: nadpisi@interpres.org
сайт: http://nadpisi.interpres.org/
GSM: 089 701 44 24

You must be logged in to post a comment.