Издадени сертификати

Изпращаме сертификатите по имейл на поръчителите в PDF формат.

При изрично желание от страна на клиента сертификатите се публикуват и в сайта ни.

Ако имате въпроси във връзка с някой сертификат, свържете се с нас по електронна поща. Адресът ни е публикуван на страницата ЗА НАС.